Pověst o založení Říma

Pověst o založení Říma říká, že v království u řeky Tibery v dnešní Itálii vládl král Amulius, který se k moci dostal sesazením svého bratra, jehož syny nechal popravit a dceru jménem Rhea Silvia odkázal do kláštera.

Tam ona ale podlehla bohu války Martovi a porodila dvojčata Romula a Rema. Když se toto Amulius dozvěděl, dal oba syny vhodit v koši do řeky Tibery. Z řeky jej ale zachránila vlčice a ta oba chlapce odkojila. Později chlapce našel Amuliův pastýř a vychoval je. Časem se oba chlapci dostali v rámci potyčky před Amuliova bratra Numitora a ten je poznal. Vyslal je zabít Amulia a předat vládu zpět jemu.

Oba chlapci ale odešli a rozhodli se založit nové město. Oba bratři ale chtěli aby se město jmenovalo po každém z nich a tak propukl spor. V hádce byl Remulus zabit a město dostalo jméno po Romulovi, tedy Roma.