Via Appia

Nejpůsobivější a nejstarší římská cesta Via Appia byla vybudována roku 312 př.n.l. římským politikem Appiusem Claudiem Caecusem jako válečná cesta během Samnitských válek. Římská básník Statius o ní napsal - „Appia teritur Regina longarum viarum“ v překladu „Appia cesta je královnou dlouhých cest“. Začátek cesty byl veden od římských hradeb u městské brány do města Capua v Kampánii. Celá cesta byla dlouhá 195 km. Roku 114 n. l. Nechal císář Traján prodlouži trasu až do dnešního přístavu Brindisi. K nejvyznamnějším událostem, které Via Appia zažila bylo ukřižování až 6 tisíc Spartakových mužů, stalo se tak roku 71 př.n.l.

Podél cesty se nachází mnoho starověkých památek a symbolizuje jakési okénko do římské historie. Podél cesty uvidíte chátrající náhrobky, kostel Quo Vadis Domine, katakomby svatého Kalixta nebo kostel svatého Šebestiána. Teprve po pár kilometrech dál konečně Via Appia odhaluje své okolí a tajemnou moc krajiny.