Vatikánská muzea

Muzea ve Vatikáně se mohou chlubit těmi nejvybranějšími a nejcennějšími kousky z umělecké tvorby, zejména mnohé klasické sochy a renesanční mistrovská díla. Celý komplex je jedním z největších na světě, zaujímá rozlohu 55 tisíc metrů čtverečních. Uvnitř se nachází až 10 tisíc sálů, působivé kaple, na 300 malých i větších schodišť a návštěvníkům jsou zpřístupněné muzejní sbírky v celkové délce 7 km, které od roku 1506 nechal vystavit papež Julius II.. Součástí expozice je i Sixtínská kaple Apoštolského paláce, která je známá především výmalbou stropů od renesančního umělce Michelangela a dalších malířů.

Vyjmenujme alespoň pár muzeí a galerií, které stojí za zmínku. Etruské muzeum bylo založeno papežem Řehořem XVI. Roku 1836 a obsahuje cenné nálezy etruské kultury – sarkofágy, reliéfy, urny a sochy a dále originály řeckých děl. Dalšími významnými budovami jsou Muzeum Pia IV. a Klementa XIV., Egyptské muzeum, Křesťanské muzeum Pia IX.,Vatikánská knihovna, Galerie tapisérií, Obrazárna, Raffaelovy síně a řada ostatních.