Trajánův sloup v Římě

Jak už název sám napovídá, pomník byl postaven na uctění císaře Trajána, který vládl v Římě v letech 98 – 117. Trajánův sloup leží blízko paláce Quirinale (oficiální rezidence prezidenta) a na jeho stavbu, která byla dokončena v roce 113, dohlížel patrně starověký architekt Apollodóros z Damašku. Tento sloup také sloužil jako inspirace pro další jeho napodobeniny po celém světě např. Napoleonův sloup v Paříži, sloupy u kostela sv. Pavla ve Vídni nebo Arkadiův a Theodosiův sloup v Konstantinopoli. Sloup ční do výšky asi 30 metrů a je sestaven z bílého kararského mramoru o průměru 3,7 metrů a váze téměř 40 tun. Navíc velká zajímavost se nachází uvnitř a to točité schodiště, které stoupá až nahoru.

Na vrcholku sloupu bývala nejprve socha orla až poté císaře Trajána, která se však do dnešních dnů nezachovala, a proto dnes na vrcholu můžeme spatřit sochu sv. Petra. Další unikátností se staly znázorňující postavy, scény a popisy vítězné Trajánovy války proti Dákům, kteří pocházely z území dnešního Rumunska.