Titův oblouk v Římě

Titův oblouk na Forum Romanum stojí od roku 81, asi dva roky po umrtí císaře Tita, ho nechal vystavět jeho bratr Domitian, který po něm zdědil vladařské povinnosti. Oblouk také připomíná Titovo vítězství nad židovskými fanatiky v Jeruzalémě. Arch se stal obecným modelem pro řadu dalších monumentálních oblouků např. pro Vítězný oblouk Arc de Triomphe v Paříži postavený Napoleonem Bonapartem.

Mramorová konstrukce je 15,4 m vysoká a 13,5 m široká. Arch zdobí i významné reliéfy – na pravé vnější strané je vytesán vítězný průvod císaře Tita ve voze dopravázeného bohyni Viktorií a Romy, na levé straně zase kráčí římské vojsko při slavnostní události s židovskými zajatci a uloupenými cennostmi z Jeruzalémského chrámu – sedmiramenným svícnem a pozouny. V horní části je vyobrazen originální nápis v latině, který po překladu zní: „Senát a lid římský věnují božskému Titovi Vespasianovi, synovi Vespasiana Augusta“. Mezi léty 1822-1823 došlo k přestavbě oblouku, to také dokazuje druhý název oslavující papeže Pia VII.