Římské podzemí

I v Římě existují spletité chodby podzemních katakomb, které se používaly k pohřbívání mrtvých, poslední odpočinek zde našel i svatý Petr. Římské podzemí sloužilo už na počátku 2.století do 5 století, kdy bylo zakázáno pohřbívat mrtvé uvnitř hradeb. Poté částečně upadlo v zapomnění, a proto se dnes také můžeme těšit dochovanými nálezy a předměty. Mimo to byly tyto prostory pod zemí považované za posvátné. Snad nejvýznamnější katakomby jsou Priscilliny, Sebastiánovy, Domitilly a Anežky a židovské Villa Torlonia. První objevitel římských katakomb byl italský architekt Giovanni Battisti de Rossi v roce 1849, kdy našel papežské hroby před římskými hradbami.

A jak to asi v podzemí vypadá? Trochu jako v bludišti, v chodbách jsou po stranách umístěny výklenky, kam se položilo mrtvé tělo, které bylo zasypáno vápnem a zazděno, na cihlách se pak dozvíte jméno odpočívajícího s křesťanskými symboly o věčném životě. Některé stěny jsou vymalovány a popsány křesťanskými nápisy, najdetu tu i příbytky několika generací, leží tu jak papežové, mučedníci a světci tak i prostý veřící lid.