Pasquino - mluvící socha

I zdi by v Římě mohly vyprávět. Za ně zřejmě převzala tuto úlohu mluvící socha Pasquino, kterou můžeme najít na náměstí Pizza Pasquino. Socha je sice poškozena, chybí ji část obličeje a končetiny, vznikla zřejmě kolem 3.století před naším letopočtem a může znázorňovat řecké hrdiny krále Menelaa, Ajaxe nebo Herkula.

Socha byla objevena v 15. století, kardinál Oliviero Carafa ji ozdobil latinskými epigramy ku příležitosti svátku sv. Marka. Od té doby se v anglickém jazyce odvozuje termín pasquinade nebo pasquil, což vyjadřuje jakousi anonymní parodii v literatuře. Takto vznikla i tradice „kritizovat“ papeže nebo vládu psaním tzv pasquinades neboli satirických básní, které byly připevněny k soše Pasquino. Proto se socha stala první mluvící sochou Říma, která promlouvala o nespokojenosti lidu, nespravedlivé moci církve a odsuzovala bezpráví. Přesto to byla pouze souhra náhod, sochu Pasquino jedni nenáviděli a druzí si ji oblíbili. Proto se nelze divit, že mnohé osobnosti chtěli sochu zničit např císař Hadrián IV. ji chtěl svrhnout do Tibery a papež Benedetto XIII. určil sochu hlídat nočním hlídačem.