Oficiální web Říma

Portálů o Římu je bezpočet, který je ten nejlepší anebo oficiální?

Hlavní oficiální web Říma najdeme na adrese www.comuna.roma.it - toto je hlavní správní web města.

Hlavní prezentací pro turisty je www.romaturismo.it - tento web vám dost možná pomůže více.

Pokud by vás ani to neuspokojilo, můžete si informace o Římě zjistit na internetové encyklopedii www.wikipedia.org.