Národní muzeum

Museo Nazionale Romano v minulosti sídlilo v Diokleciánových lázní, ale pro nedostatek místa byla díla uložena do čtyř kulturních budov v Římě. V Diokleciánových lázní v současnosti najdeme epigrafické muzeum, jehož výstava znázorňuje nejstarší období předřímské republiky. Další místo, kde je možné shlédnout pokračování muzejní galerie je původní škola Palazzo Massimo alle Terme na náměstí Piazza della Repubblica, kde své místo nalezly nejkrásnější díla řeckého a římského sochařství, fresky a mozaiky, nejrozsáhlejší sbírka mincí. Další putování vás zavede do renesančního paláce Palazzo Attemps nebo do krypty Balbi blízko Lago Argentina, kde jsou vystaveny předměty pocházející z dob od konce římské antiky až do pozdního středověku.

Nemáte čas na prohlídku všech čtyř výstav, pak rozhodně nevynechejte tu na Palazzo Massimo alle Terme, uvidíte zde jedinečné kousky a unikátní sochy např. velká barevná socha Minervy, schoulená Afrodita, Apollón, zraněná dcera Niobe. K dalším skvostům patří třeba oltář zasvěcený Martovi, Augustovy portréty, busty cisaře Hadriána a jeho manželky nebo letní jídelna triclinium s freskami z domu manželky císaře Augusta Livie.