Náměstí Svatého Petra v Římě

Náměstí sv. Petra (Piazza di San Pietro) je jedno z nejhezčích náměstí ukázkového barokního umění stvořeného římským stavitelem a sochařem G.L. Berninim. Umělec sestavil 284 sloupů o výšce 20 metrů do dvou půlkruhových kolonád, na které vystavil 140 soch světců. Tvar náměstí je elipsového charakteru, symbolizuje tak duchovní ramena římskokatolické církve, která jsou pro každého otevřená.

Ve středu náměstí je postaven 25 metrů vysoký červený žulový obelisk, který byl císeřem krutovládcem Galigulou dovezen z Egypta roku 37 n.l. Původně však obelisk stával v Neronově aréně v místě dnešní baziliky, až papež Sixtus V. roku 1586 nechal obelisk přemístit. Asi nejstarší dochovanou památkou na náměstí svatého Petra je jedna z kašen vedle obelisku, druhá je výtvor od mistra Berniniho. Před schodištěm do baziliky svatého Petra jsou umístěny velké sochy sv. Petra (vlevo) a sv. Pavla (vpravo).