Mamertinský žalář

Na římském Kapitolu, poblíž Forum Romanum, stojí kostel ze 17. století San Guiseppe dei Falegnami, v jehož podzemí se skrývá slavné státní vězení zvané jako Tullianum. Středověké jméno Mamertinum, žalář získal podle nedalekého Martova pole. Zvláštností také je, že místo mělo pravděpodobně dříve sloužit jako cisterna pro vodu. Tvrdí se, že zde byli uvězněni i sv. Petr a Pavel.

Při vchodu do vězení jsou nahoře vytesána dvě jména, obě patří římským úředním konzulům – Caia Vibia Rufina a Marco Cocceia Nerva (rok 39 – 42 n.l.). Římské vězení je rozděleno do dvou pater, v horním patře je viditelný restaurační zápis z roku 21 n.l., spodní místnost naopak sloužila ke shazování nepříznivých osob.

Mamertinské vězení si můžete osobně vyzkoušet, prohlídková trasa trvá asi 40 minut a vstupné činí 10 euro. Není pochyb o tom, že navštívíte jedno z nejtajemnějších míst s velkou náboženskou a historickou hodnotou, kde lidé čekali až si pro ně přijde, někdy i vysvobozující, smrt.