Fontána 4 řek

Řím se může pochlubit sbírkou fontán, které nenajdete v žádném jiném městě. K nim patří i Fontana dei Quattro Fiumi umístěná v Piazza Navona. Fontána je dílo od mistra Giana Lorenza Berniniho na popud papeže Inocence X, který chtěl zkrášlit tehdejší špinavou čtvrť Říma a navrch nechal postavit i obelisk, který s fontánou tvoří úchvátné stavitelské dílo z roku 1647.

Fontána líčí renesanční motiv bohů ze čtyř řek – Nil v Africe, Ganga v Asii, Dunaj v Evropě a Rio de la Plata v Americe. Ke každému místu navíc náleží i motiv zvířat a rostlin, která jsou pro danou lokalitu charakteristická. Fontána je postavená z mramoru jako divadelní scéna, při které hraje hlavní roli voda, která tryská káskádovitě dolů.