Campo Martius

Nejznámější římská čtvrť Campo Martius je obklopená řadou působivých památek. Název je odvozen od římského boha války Marsa, kterému byl vystaven i oltář. Spojitost lze hledat také v tom, že právě v tomto místě se konaly vojenské praxe a cvičení. V minulosti nebyla tato čtvrť oficiálně římská, ale platila za okrajovou část v ohybu řeky Tibery v blízkosti Quirinale a Campidoglio. K nejdůležitějším památkám v této čtvrti patří zbytky divadla Pompey, které se stalo také prvním postaveným divadlem ze zdiva (dříve byly divadla stavěny jen ze dřeva).

Císař Agrippa nechal vystavět na Martově poli také římské veřejné lázně, na Martově poli byly vytvořeny i sluneční hodiny. Římský amfiteátr pod názvem divadlo Balbo lze vidět v muzeu Crypta Balbo. Nejvýznamějším počinem ve čtvrti Campo Martius na Martově poli bylo vystavění Patheonu Marcem Agrippou na počest všech bohů starověkého Říma, později přestavěný císařem Hadriánem.