Ara Pacis

Monumentální oltář patří k nejstarším pozůstatkům římské antické doby. Mramorový oltář míru symbolizuje a oslavuje mír, který ve městě zavládl po vítězstvích císaře Octaviána Augusta a pochází z roku 13. př.n.l. Monumentu vévodí římská socha bohyně vítězství a míru a nachází se na náměstí Piazza del Augusto Imperatore. První objevy oltáře se datují do 16. a 19. století, podrobnější archeologické vykopávky byly však provedeny až ve 30. letech 20. století.

Oltář je důkazem vyborné sochařské práce, má podobu čtverce, který je obehnán zdivem, uvnitř je potom samotný obětní stůl. Zdi jsou zdobeny reliéfy s podobiznami císařské rodiny, kteří jsou zachyceni ve vítězném průvodu – jako první jde Augustus, poté Tiberius, královští kněží a také manželka Livie, dole u nohou jsou jejich děti.